VECTOR Technika biurowa
Strona firmowa
Zarejestruj się
Przypomnij hasło

Szanowni Państwo 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), proszę o wyrażenie zgody na  przetwarzanie przez P.H.U. VECTOR Sp. z o.o. danych osobowych powierzonych przez Pana/Panią na poczet realizacji zlecenia. Zakres danych obejmuje imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail.

 
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO,  
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.H.U.VECTOR Sp. z o.o.
 
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, wynikających ze współpracy oraz obowiązujących przepisów prawa, 
 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy
 
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność podjęcia współpracy